I etapp 22.01.2017

Piiroja Karikas 2017
1. etapp
Jääraja juhend

 EAL on kooskõlastanud ürituse   EAL registreering nr 4/J

1. Võistluste koht, ajakava ja korraldaja

1.1 Võistlus toimub pühapäeval, 22. jaanuaril 2017  Põltsamaa lähistel, Piiroja rallikrossirajal.   Raja kate: lumi ja jää.

1.2 Võistluste ajakava
08.00 – 09.20 Registreerimine ja tehniline ülevaatus
08.15 – 09.15 Rajaga tutvumine ‐ jalgsi.
09.20 – 09.30 Võistlejate koosolek
09.45 – ……. Võistlussõidud
17.00  Võistluste lõpp ja autasustamine võistluspaigas (aeg on orienteeruv)

1.3 Võistluste korraldaja Põltsamaa Tehnikaspordiklubi.     Võistluste juht Kaido Soolepp 527 9964; kaidosoolepp@hot.ee  Info: 527 9964 või 527 7978

2. Arvestusklassid. Tingimused   

2.1 Lubatakse osaleda kõikidel 2WD ja 4WD kinnise kerega autodel.

2.2 Autod ei pea omama autoregistri numbrimärke ega omama tehnilist ülevaatust ja  kehtivat liikluskindlustust.

2.3 Võistlusautodes ei tohi olla kinnitamata esemeid.

2.4 Diferentsiaali blokeering vaba.

2.5 Võistlused toimuvad järgmistes klassides:
1. Sõiduautod 2WD‐esi
2. Sõiduautod 2WD‐taga
3. Sõiduautod SOJUZ‐taga (VAZ , Moskvitš, ZAZ, VOLGA)  4. Sõiduautod NOORED (ainult 2WD/alla 18. eluaasta)
5. Sõiduautod NAISED (2WD)
6. Sõiduautod 4WD  (autod kaaluga üle 1200 kg)  7.  Sõiduautod 4WD  Mini (autod kaaluga kuni 1200 kg)
8. Rahvakross 2WD‐esi
9. Rahvakross 2WD‐taga

2.6 Kõikides võistlusklassides kasutatavad naastrehvid peavad vastama järgmistele  tingimustele:

2.7 Rehvid peavad vastavalt majandus‐ ja kommunikatsiooniministeeriumi määrusele:  „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded“ vastama  järgmistele tingimustele:

2.7.1 Lubatud ainult M1 kategooria sõiduki tänavasõidu rehvid. Rehvidel peab olema E või  DOT tüübikinnituse tähis. HKPL 8 ja Continental IceContact 2 rehvide kasutamine on lubatud.

2.7.2 Naastude suurim lubatud arv rehvis:
• kuni 13″ ‐  90 tk;   2
• 14″ ja 15″ ‐  110 tk;
• 16″ ja  17” – 130 tk;
•  ülejäänud rehvidel kuni 150 tk.

2.7.3 Naastatud rehvidel ei tohi naastud rehvi pinnast välja ulatuda rohkem kui 2,0 mm.

2.7.4 Naastu kaal max 1,4 grammi.

2.7.5 Naastu kõvasulami läbimõõt max 2,5 mm.

2.7.6 Naastul võib olla ainult üks tipp ja see ei või olla terav ega torujas.

2.7.7 Kasutatavates naastrehvides ei tohi naastude arv erineda rohkem, kui 25% võrreldes  suurima naastude arvuga rehviga.

2.7.8 Rehvise turvisemustri sügavus peab olema vähemalt 1,6 mm vähemalt 75%  veerepinnast ja seda kogu võistluse jooksul.

2.7.9 Keelatud on igasugune mustri lõikamine ja lõigatud rehvide kasutamine.

2.7.10 Igasugune materjalide lisamine rehvidele on keelatud.

2.7.11  Naastude liimimine on lubatud.

2.8  Kontroll rehvide üle toimub kogu võistluse jooksul. Rehvid peavad vastama  tingimustele võistluse igal ajahetkel.

2.9 Igal võistlusautol peab olema vastupidavast ja vedelikke mitteläbilaskvast materjalist  aluskate mõõtmetega vähemalt 3 x 4 m.  2.10 Ühel autol võib  osaleda kolm võistlejat.

3. Võistlemise kord sprindis

3.1.1  Sõidetakse kolm vooru.

3.1.2 Sõidetakse päripäeva. Kasutatakse vaba stardijärjekorda. Start on eraldi koridorist.

3.2 Valestardi korral on karistusaeg 20 sek.

3.3 Korraga võib autol nähtav olla ainult üks (1) stardinumber.

3.4 Ringi pikkus kuni 1100 m, raja laius 10–20 m. Raja servad on tähistatud.

3.6 Start antakse fooriga ja finiš lipuga. Start paigalt, töötava mootoriga. Finiš lendav.

3.7 Raja lühendamine ja rajapiirde puude +10 sek, raja oluline lühendamine võrdub  diskvalifitseerimisega

3.8 Võistlejad on kohustatud täitma ohutusnõudeid ja rajakohtunike märguandeid

3.9 Starditakse intervalliga 30 sekundit kuni 1 minut. Sõltuvalt konkreetsetest tingimustest  lastakse rajale kuni 3 autot.

3.10 Ühes voorus sõidetakse 3 ringi. (Võistluste juht võib enne võistlejate koosolekut muuta  ringide arvu, tulenevalt ilma ja raja olukorrast ning võistlejate arvust.)

3.11 Kohtunikud annavad märguandeid signaallippudega.

3.12 Võistleja peab olema stardikoridoris enne eelmise sõidu starti. Kui auto, millel võistleja  osaleb, on samal ajal rajal, siis peab võistleja seisma oma stardijärjekorras. Sellisel juhul  toimub auto vahetamine stardikoridoris. Autol võib korraga näha olla ainult üks  stardinumber.

3.13 Kui startinud võistleja ei lõpeta 1. vooru sõitu, kuid soovib startida järgmises voorus,  omistatakse talle konkreetse klassi viimane aeg + 10 sek

3.14  Proteste saab esitada, 15 minutit peale sõitja finišeerimist, kirjalikult võistluste juhile.  Protesti kautsjoni tasu 100 EUR.

3.15 Võistleja võidakse vastavalt EAL VM eemaldada võistluselt ebasportliku käitumise eest.

3.16 Juhul kui võistlejale jõuab järgi kiirem võistleja, on ta kohustatud kiirema mööda laskma  koheselt ja kiiremat võistlejat takistamata. Käesoleva nõude eiraja võidakse võistluste juhi  poolt diskvalifitseerida.

3.17 . Võistlemise kord rahvakrossis

3.17.1 Rahvakrossi tehnilistele tingimustele vastavate autode võistlus viiakse läbi rallikrossi  süsteemis

4. Tulemused

4.1 Sõidetakse 3 vooru. Igas voorus fikseeritakse raja läbimise aeg 0,1 sekundilise täpsusega   ning kiireim omas arvestusklassis saab ühe punkti, teise aja saanud saab 2 punkti jne.   Tulemuse saamiseks peab võistleja läbima vähemalt kaks sõiduvooru.

4.2 Lõplik paremusjärjestus saadakse võistleja kahe parema vooru tulemuspunktide   summeerimisel. Võrdsete punktide korral saab määravaks parem tulemus kolmandas, siis   teises ja siis esimeses voorus.

5. Dokumendid ja varustus

5.1 Võistleja peab esitama mandaadis täidetud ja allkirjastatud osavõtuavalduse, EAL  võistlejalitsentsi, rahvaspordi‐ või rahvakrossikaardi.  Igas soovitud klassis osalemiseks tuleb tasuda eraldi osavõtutasu, samuti täita eraldi  osavõtuankeet.  Noortel peab olema täidetud vanema või ametliku hooldaja luba, mille blanketi leiab Eal  kodulehelt või saab selle mandaadis sekretariaadist.

5.3 Kohustuslik on turvavöö ja kaitsekiivri kasutamine treening‐ ja võistlussõitudes.

5.4 Mandaadis peavad kõik võistlejad andma allkirja nõustumaks juhendiga.

6. Osavõtumaks

6.1 Eelregistreerimisel klassides;
NOORED, NAISED – 25 €
Klassides; 2WD‐ESI, 2WD‐TAGA, SOJUZ, 4WD ja RAHVAKROSS – 35
Kohapeal registreerimisel tasu klassides; NOORED, NAISED – 35 €
Klassides; 2WD‐ESI, 2WD‐TAGA, SOJUZ,  4WD ja RAHVAKROSS – 45 €       Eelregistreerimine toimub: http://autosport.ee/rk     Eelregistreerimine algab: 09.01.2017 ja lõppeb 20.01.2016 (kell 13.00)

7. Võistluste territoorium

7.1 Võistluste territooriumiks loetakse Piiroja rallikrossiraja territooriumi.

7.2 Võistluste territooriumil tuleb alluda võistluste juhi ja tema poolt volitatud isikute  korraldustele.

7.3 Võistluste territooriumile lubatakse ainult võistlejate ja korraldajate autosid. Boksialal ja  mahasõiduteel on lubatud suurim kiirus 10 km/h, selle eiramine on karistatav. Võistluste  Juhil on õigus , silmaga hinnates, kiiruse ületamise eest määrata rahaline trahv (alates 20  EUR‐i ) või võistleja eemaldada võistluselt.       4

8. Autasustamine

8.1 Igas klassis autasustatakse 3 paremat karikate ja diplomitega.

8.2 Autasustamine toimub peale võistlust kohapeal

8.3 Võistlustest osavõtt omal vastutusel. Võimalike õnnetusjuhtumite ja nende tagajärgede  eest EAL ega korraldaja vastutust ei kanna.