VI etapp 19.08.2017

Võistlusjuhend
EAL reg nr 101/RS

1. Võistluste koht, ajakava ja korraldaja
1.1 Võistlus toimub 19. augustil 2017. a Piiroja rallikrossi rajal, Alastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgevamaa. Rajalitsentsi nr 3.
1.2 Võistluste ajakava

 • 08.00 – 09.00 Registreerimine ja tehniline komisjon.
 • 08.00 – 09.30 Rajaga tutvumine jalgsi.
 • 09.30 – 09.45 Võistlejate koosolek
 • 10.00 Võistlussõidud
 • 16.00 Võistluste lõpp ja autasustamine võistluspaigas (aeg on orienteeruv)

1.3 Võistluste korraldaja: Põltsamaa Tehnikaspordiklubi. Info Kaido Soolepp 527 9964, Mati Kask 527 7978

 • Võistluste juht: Kaido Soolepp
 • Ajamõõtja: Merike Kask
 • Sekretär: Merle Karuks
 • Tehniline komisjon: Mati Kask
 • Turvaülem: Mait Soolepp

1.4. Võistlustele eelregistreerumine algab 7. augustil kell 00.00 ja lõpeb 18. augustil kell 13.00 www.autosport.ee/rk

2. Võistlusklassid. Tingimused
2.1. Võistlused toimuvad järgmistes klassides:

 1. Sõiduautod 2WD-esi
 2. Sõiduautod 2WD-taga
 3. Sõiduautod SOJUZ (VAZ, ZAZ, Mosse)
 4. Sõiduautod NOORED (ainult 2WD/ alla 18 eluaasta)
 5. Sõiduautod NAISED (2WD)
 6. Sõiduautod 4WD
 7. RAHVAKROSS (esivedu)
 8. RAHVAKROSS (tagavedu)

2.2 Tänavasõiduautodeks loetakse kõiki sõiduautosid, mis kasutavad antud juhendis määratletud tänavasõidurehve.
2.3 Nõuded rehvidele.
Lubatud on kõik tänavalegaalsed suverehvid ja tänavalegaalsed slick-tüüpi rehvid.
On keelatud kasutada:
1. igasuguseid M+S tähistusega rehve.
2. slick-rehve, mis on ette nähtud vaid spetsiaalselt autospordiks (tähisega for Racing purposes only).
2.4 Kontroll rehvide üle toimub enne starte ja voorude kestel. Rehvid peavad vastama tingimustele võistluse igal aja hetkel.
2.5 Autos olevad esemed peavad olema kinnitatud!
2.6 Aku peab olema korrektselt kinnitatud. Salongis asetsev aku peab olema kaetud hapet mitte läbilaskva kattega. Aku plussklemm
peab olema kaetud.
2.7 Sõitjad peavad kandma pikkade varrukatega riideid ja samuti pikkade säärtega pükse.
Varrukad ega püksisääred ei tohi olla võistlussõidu ajal üles keeratud!
Riided ja kindad peavad olema raskesti süttivast materjalist. Sulavad ja tuleohtlikud materjalid on keelatud.

3. Võistlemise kord
3.1. Sõidetakse kolm vooru. Sõidetakse päripäeva. Kasutatakse vaba stardijärjekorda. Start on eraldi koridorist.
3.2. Vale stardi korral on karistusaeg + 30 sek.
3.3. Korraga võib autol nähtav olla ainult üks (1) stardinumber.
3.4. Ringi pikkus 1100 m , raja laius 5–16 m. Raja servad on tähistatud.
3.5. Start fooriga, finiš antakse lipuga. Start paigalt, töötava mootoriga. Finiš lendav.
3.6. Raja lühendamine ja rajapiirde puude +10 sek, raja oluline lühendamine võrdub diskvalifitseerimisega.
3.7. Võistlejad on kohustatud täitma ohutusnõudeid ja rajakohtunike märguandeid.
3.8. Starditakse intervalliga 30 sekundit kuni 1 minut. Sõltuvalt konkreetsetest tingimustest, lastakse rajale 2 kuni 3 autot.
3.9. Ühes voorus sõidetakse 3 ringi.
3.10. Kohtunikud annavad märguandeid signaallippudega.
3.11. Võistleja peab olema stardikoridoris enne eelmise sõidu lõppemist. Kui auto, millel võistleja osaleb on samal ajal rajal, siis
peab võistleja seisma oma stardijärjekorras. Sellisel juhul toimub autode vahetamine stardikoridoris.
3.12. Kui startinud võistleja ei lõpeta vooru sõitu, kuid soovib startida järgmises voorus, omistatakse talle konkreetse klassi viimane
aeg
3.13. Proteste saab esitada 15 minutit peale sõitja finišeerimist võistluste juhile. Protesti kautsjon 50 €. Rajakohtunike otsused ei
kuulu protestimisele.
3.14. Võistleja võidakse vastavalt EAL VM eemaldada võistluselt ebasportliku käitumise eest.
3.15. Juhul kui võistlejale jõuab järgi kiirem võistleja, on ta kohustatud kiirema mõõda laskma koheselt ja kiiremat võistlejat
takistamata. Käesoleva nõude eiraja võidakse võistluste juhi poolt diskvalifitseerida.
3.16. STOP-märgi eiramisel (kui see on kasutusel) karistus +10 sekundit.
3.17 Rahvakrossi sõidetakse sarja üldjuhendis kirjeldatud võistluskorra kohaselt.

4. Tulemused
4.1. Igas voorus fikseeritakse raja läbimise aeg. Kiireim omas arvestusklassis saab ühe punkti, teise aja saanud saab 2 punkti jne.
Tulemuse saamiseks peab võistleja läbima vähemalt kaks sõiduvooru. Lõplik paremusjärjestus saadakse võistleja kahe parema
vooru tulemuspunktide summeerimisel. Võrdsete punktide korral saab määravaks parem tulemus kolmandas, siis teises ja siis
esimeses voorus.
4.3. Igas masinaklassis autasustatakse 3 paremat.

5. Dokumendid ja varustus
5.1. Arvestusklassis 4. nõutakse lisaks registreerimislehele vanema või vastutaja allkirjaga registreerimislehel. Osavõtt lubatud ainult
vanema kirjalikul vastutusel ja autoomaniku nõusolekul.
5.2. Kohustuslik on turvavöö ja kaitsekiivri kasutamine treening- ja võistlussõitudes.
5.3. Mandaadis peavad kõik võistlejad andma allkirja nõustumaks juhendiga.
5.4. Võistlejad peavad omama kehtivat võistlejalitsentsi, rahvakrossi- või rahvaspordi võistlejakaarti.

6.Osavõtumaksud ja eelregistreerimine.
Stardimaksud
Eelregistreerimisel klassides NOORED, NAISED – 25 €
Klassides 2WD ESI, 2WD TAGA, SOJUZ , 4 WD ja Rahvakross– 35 €.
Kohapeal registreerumisega tasu klassides NOORED, NAISED – 35 €
Klassides 2WD ESI, 2WD TAGA, SOJUZ, 4 WD ja Rahvakross – 45 €.
Eelregistreerimine WWW.autosport.ee/rk
Stardimaksude tasumine toimub sularahas võistluse mandaadis.

7.Võistluste territoorium
7.1. Võistluste territooriumiks loetakse Piiroja rallikrossiraja territooriumit.
7.2. Võistluste territooriumil tuleb alluda Võistluste Juhi ja tema poolt volitatud isikute korraldustele. Võistluste territooriumile
lubatakse ainult võistlejate ja korraldajate autosid. Boksialal ja mahasõiduteel on lubatud suurim kiirus l0 km/h selle eiramine on
karistatav. Võistluste juhil on õigus silmaga hinnates kiiruse ületamise eest määrata rahaline trahv (30 €) või võistleja eemaldada
võistluselt.
7.3. Hooldusalal on nõutud vedelikukindel alusstendi kasutamine. (Mittekasutamisel trahv 30 €)

8. Autasustamine
8.1. Igas klassis autasustatakse 3 paremat karikate ja diplomitega.
8.2. Autasustamine toimub peale võistlust kohapeal.
8.3 Korraldajal on õigus panna välja auhindu toetajatelt.
8.4 Kõigi võistlejate vahel loositakse auhinnatseremoonial välja 3 (kolm) 35.- auhinda. Loosimisel auhinnatuks osalenud võistleja
peab viibima kohapeal. Vastasel juhul jääb auhind välja andmata.
Võistluste juhil on õigus teha võistlusjuhendis kohapeal muudatusi lähtuvalt võistlejate arvust, ilmastikutingimustest ja raja
seisukorrast.
Võistlustest osavõtt omal vastutusel.
Võistluste korraldaja ja EAL ei vastuta võimalike õnnetuste ja nende tagajärgede eest.