Piiroja Karikas 2018 Üldjuhend

1. ÜLDKORRALDUS
1.1. 2018. a. karikasari Piiroja Karikas sõiduautodele korraldatakse MTÜ Põltsamaa Tehnikaspordiklubi poolt mitmeetapilise seeriavõistlusena. Sari koosneb talvistest ja suvistest etappidest. Igaks etapiks koostab võistluste korraldaja eraldi juhendi, mis registreeritakse EAL-is ja avaldatakse vähemalt kaks nädalat enne võistluse toimumise aega aadressil www.autosport.ee/rk ja www.nabaeestiponevuskeskus.eu
1.2. Karikasari viiakse läbi vastavuses EAL kiirusalade võistlusmäärustega, võistluste korraldamise üldeeskirjadega, kehtivate tehniliste tingimustega, autospordivõistluste korraldamise üldiste alustega, käesoleva üldjuhendiga ja etappide juhenditega.
1.3. Võimalikud muudatused kalenderplaani kehtestatakse hiljemalt 7 kalendripäeva enne võistlusi, seejärel avaldatakse muudatus võistlusjuhendi lisana (bülletään) www.autosport.ee/rk ja www.nabaeestiponevuskeskus.eu
1.4. Sarja etappide arv on vähemalt 5 ja maksimaalselt 8.
1.5. Soovituslik võistluste ajakava:

  • 8.00 – 9.20 võistluste mandaat ja autode tehniline kontroll
  • 8.15 – 9.15 tutvumine rajaga (vastavalt raja oludele tutvumisring autoga või tutvumine jalgsi)
  • 9.20 – 9.30 võistlejate koosolek
  • 9.45 – võistlussõitude algus
  • 17.00 – autasustamine

2. ARVESTUSKLASSID, VÕISTLUSAUTOD
2.1 Arvestusklassid
2.1.1 2WD noored (kuni 17-aastased k.a.), esi- või tagavedu.
2.1.2 2WD naised.
2.1.3 2WD esivedu.
2.1.4 2WD tagavedu.
2.1.5 4WD Mini (autod kaaluga kuni 1200 kg.
2.1.6 4WD (autod kaaluga üle 1200 kg.)
2.1.7 LADA KLASSIK
2.1.8 RAHVAKROSS 2WD esivedu
2.1.9 RAHVAKROSS 2WD tagavedu
2.2.0 RAHVAKROSS 2WD Lada Klassik

2.2 Võistlusautod
2.2.1 Klassides 2.1.1–2.1.7 lubatakse osaleda kõikidel 2WD kinnise kerega autodel, mis vastavad karikasarja tehnilistele tingimustele.
2.2.3 Klassis 2.1.8–2.2.0 lubatakse osaleda kõikidel autodel, mis vastavad rahvakrossi autodetehnilistele tingimustele.
2.2.4 Võistlusautod võivad omada EAL tehnilist kaarti.
2.2.5 Rehvid:
Talvistel etappide: Lubatud on kasutada eranditult Continental IceContact 2 rehve. Igasugune rehvide lõikamine on keelatud. Naastu väljaulatuva osa pikkus rehvist  võib olla kuni 2 mm, kaal kuni 1,4 g. Lubatud on naastude mõõtu töötlemine, kuid naastude kuju muutmine on keelatud. Eemaldunud naastu (eemaldunuga samase)  tagasi liimimine on lubatud, kuid naastude lisamine on keelatud.
Suvistele etappidel: lubatud on kasutada  Barum Brillantis 2 ja Bravuris 3HM rehve, mis on ostetud Oru Äri AS kaudu.
2.2.6 Autod ei pea omama autoregistri numbrimärke ega omama tehnilist ülevaatust ja kehtivat liikluskindlustust. Välja arvatud juhul kui see on nõutud võistlusjuhendis.
2.2.7 Kontroll rehvide üle toimub enne starte ja voorude kestel. Rehvid peavad vastama tingimustele võistluse igal ajahetkel.
2.2.8 Võistlusnumbrid ja kohustuslik reklaam organisaatorilt.

3. OSAVÕTJAD
3.1. Ühel autol võib võistelda 3 (kolm) võistlejat. Kõik sõitjad tasuvad osavõtumaksu, teadustada mandaadis. Võistleja peab esitama mandaadis täidetud ja allkirjastatud osavõtuavalduse, EAL võistlejalitsentsi või rahvaspordi või rahvakrossi kaardi. Igas soovitud klassis osalemiseks tuleb tasuda eraldi osavõtutasu, samuti täita eraldi osavõtuankeet.
Noortel peab lisaks litsentsile olema täidetud vanema või ametliku hooldaja luba, mille blanketi leiab järgnevalt lingilt: http://autosport.ee/rallyreg/public/series_file/Vanema_luba.doc.
3.3. Stardimaksud
Eelregistreerimisel klassides NOORED, NAISED – 30 €
Klassides 2WD ESI, 2WD TAGA, LADA KLASSIK ja 4WD MINI ja 4WD– 40 €.
Kohapeal registreerumisega tasu klassides NOORED, NAISED – 40 €
Klassides 2WD ESI, 2WD TAGA, LADA KLASSIK ja 4 WD, 4WD Mini– 50 €.
Klassisdes RAHVAKROSS: eelregistreerimisel 40 €, kohapeal registreerudes 50 €.
Eelregistreerimine toimub: http://autosport.ee/rk

4. VÕISTLUSTE KÄIK
4.1. Klassid: 2WD noored, 2WD naised, 2WD esivedu, 2WD tagavedu, LADA KLASSIK,  4WD Mini, 4WD stardivad võistlustel eraldistardist. Läbitav ringide arv ja sõitude arv avaldatakse konkreetse võistluse juhendiga.
RAHVAKROSSIS klassid: 2WD rahvakross esivedu,  2WD rahvakross tagavedu, 2WD rahvakross Lada Klassik.
4.1.2 Klassides 4WD Mini ja 4WD peetakse eraldi arvestust juhul,kui mõlemis klassis on startijaid vähemalt viis (kui on startiaid vähem kui viis peetakse ühist arvestust  ja autasustatakse ka ühiseid võitjaid).
4.2. Klass RAHVAKROSS:
4.2.1. rahvakrossi tehnilistele tingimustele vastavate autode võistlus korraldatakse rallikrossi süsteemis.
4.2.2. Klasside võistlusdistantsi pikkus krossiklassis eelsõitudes 4 ja finaalis 6 ringi.
Võistluspäeva hommikul võidakse distantse muuta korraldajate poolt, võttes arvesse ilma, rajaolusid ja võistlejate hulka.
4.2.3 Võistlus koosneb kahest eelsõidus, kahest poolfinaalist ja finaalist. Eelsõiduvoorus sõidetakse 4 ringi, finaalsõitudes 6 ringi. Ühes eelsõidus stardib 3 kuni 4 autot. Esimese eelsõiduvooru stardijärjekord loositakse. Teadetetahvlil avaldatakse ühes ühises reas eelsõiduvooru stardijärjekorra protokoll. Teise eelsõiduvooru stardijärjekord koostatakse eelmise vooru tulemuste põhjal pööratud järjestuses – esmalt need, kes ei saanud tulemust ja seejärel aeglaseimast kiireimani. Kaksteist vähem punkte kogunud võistlejat pääsevad poolfinaalidesse. Kummastki poolfinaalist kolm esimest saavad edasi finaali.
Poolfinaalid toimuvad ainult siis, kui vähemalt kaheksa võistlejat on valmis osalema.Kui võistleja ei stardi omas sõidus, siis asendatakse ta võimalusel järgmise võistlejaga nimetatud protokollis. Kui võistleja ei saa startida temale ettenähtud sõidus, siis peab ta sellest koheselt informeerima eelstardikohtunikku.
4.2.4 Võistleja on kohustatud eelstarditsooni saabuma eelstardikohtuniku rohelise lipuga antava märguande peale. Eelstart on võistlejale avatud 2 minutit pärast märguannet. Starditsoonis on keelatud igasugune rehvipuhastuskiirendus.
4.2.5 Stardikorraldus: eelsõitudes 3 kuni 4 autot ühest reast, finaalsõitudes 6 autot paigutusega 2-2-2 malekorras. Start grupistardina paigalt, töötava mootoriga ühest reast. Stardi märguandeks on punaste fooritulede sähvatus. Vajadusel start lipuga.
4.2.6 Valestardi korral hoiatus. Eelsõidus ajaline karistus. Poolfinaalis ja finaalis on karistuseks kohustus läbida jokker kahel korral.Finaalides valestardi korral start katkestatakse punase lipuga, võistlejad naasevad oma stardipositsioonidele. Valestardi teinud võistlejale näitab stardikohtunik karistustahvlit (kahel korral jokker lapi läbimine) ja starti korratakse.
Starditsoonis on keelatud esimesed 30 meetrit vahetada stardikoridori. Keeluala lõppu tähistavad rohelised lipud. Stardikoridori on lubatud vahetada ainult seiskunud või väga aeglaselt liikuvast autost möödumiseks.
4.2.7 Eelsõidus kiireima aja saavutanu saab 1 punkti, teine 2 punkti jne. Võrdne aeg annab võrdselt punkte. Võistleja, kes ei lõpetanud eelsõitu, teenib punkte võrdselt eelsõidus startinud autode arvuga. Diskvalifitseeritud võistlejad saavad 5 lisapunkti. Igas eelsõiduvoorus fikseeritakse võistlejate distantsi läbimise aeg 0,1 sekundilise täpsusega. Finaalsõitudesse pääsevad sõitjad, kes on saanud tulemuse vähemalt ühest eelsõiduvoorust.
4.2.8 Finaalsõitude koosseisude määramine.
Võistleja, kes kahe parema eelsõiduvooru kokkuvõttes kogus kõige vähem punkte, valib stardikoha esireas esimesena. Võistleja, kes kogus suuruselt järgmise punktisumma, stardib vabalt kohalt jne. Mitme võistleja võrdse punktisumma korral eelistatakse eelsõitudes paremat aega näidanud võistlejat. Punktide ja aegade võrdsuse korral eelistatakse viimases toimunud eelsõiduvoorus parema tulemuse saanud võistlejat.
4.2.9 Kasutusel on „jokker lap“. Kõik võistlejad on kõikides eelvoorudes ja finaalsõitudes kohustatud läbima ühel korral lisatasku. Läbimata jätmise korral on eelsõitudes ajatrahv 120 s ja finaalis sõidu tühistamine.
4.2.10 Korraldajatel on õigus võistluste käiku ja läbiviimisesse viia sisse jooksvalt muudatusi, tagades osalejate informeerituse.
4.3. Autol võib korraga näha olla ainult üks stardinumber.Vale stradinumbri kasutamisel antud sõiduvooru tulemust ei aksepteerita.
4.4. Karikasarja etappidel karistatakse võistlusmääruste rikkujaid võistluste juhi otsusega.
Karistused sõltuvalt rikkumiste tõsidusest ning korduvusest (kohtunike töö segamine, ebasportlikud sõiduvõtted, ebasportlik käitumine jmt eest). Võistlustulemuste tühistamise otsuse teeb võistluste juht vastavalt võistluste ametnike ettekandele.
4.5. Korraldajal on rikkumiste puhul õigus määrata rahatrahve, kui see on võistlusjuhendiga sätestatud.

Karistused

Rikkumine Karistus
1 Tehnilistele tingimustele mittevastavus Stardikeeld
2 Kehtiva sõitjalitsentsi puudumine Stardikeeld
3 Osalustasu maksmata Stardikeeld
4 FIA või juhendiga sätestatud ohutusnõuete mittetäitmine Žürii/võistluste juhi otsus

 

5 Hilinemine stardijoonele, kui see tekitab viivituse võistluse käigus Sõiduvoorust eemaldamine (DQ)
6 Rajatähiste nihutamine või väljaspool rada sõitmine eesmärgiga parandada aega Sõiduvoorust eemaldamine (DQ)
7 Valestart sõiduvoorus +20 sek
8 Valestart finaalides Kohustus läbida jokker lap kahel korral
9 Lipusignaalide eiramine Žürii/võistluste

juhi otsus

 

10 Kollase lipu eiramine Hoiatus koos +20 sek kuni võistluselt eemaldamiseni
11 Ohutusnõuete eiramine võistluse ajal Žürii/võistluste juhi otsus
12 Liigne kiirus boksialal Rahatrahv 50 EUR
13 Joker Lap’i mitteläbimine sõiduvoorus +120 sek
14 Joker Lap’i mitteläbimine finaalis Asjaomase finaali viimane koht ja punkte selle sõidu eest ei saa
15 Joker Lap’i läbimine mitmel korral sõiduvoorus +120 sek
16 Joker Lap’i läbimine mitmel korral finaalis Asjaomase finaali viimane koht (enne mittestartijaid)

5. OHUTUS
5.1. Autode ja sõitjate ohutus.
5.1.1 Igal võistlusautol peab olema vastupidavast ja vedelikke mitteläbilaskvast materjalist aluskate (PVC) suuruses vähemalt 3 x 4 m. Aluskatte kasutamine boksiala on kohustuslik. Katte mittekasutamisel rahatrahv 30 eurot.
5.1.2 Võistlusautodes ei tohi olla kinnitamata esemeid.
5.1.3 Treening- ja võistlussõitudes on kiivri kasutamine kohustuslik. Kiivril peab olema Etähistus, DOT-markeering või FIA homologeering (võib olla aegunud). Sõiduriietus peab olema pikkade varrukatega ja käed kaitstud mittepõlevast materjalist kinnastega.
5.1.4 Treening- ja võistlussõitudes on võistlusautos viibijatel kinnitatud turvarihmade kasutamine kohustuslik.
5.1.4.1 Klassis RAHVAKROSS kohustuslik ohutusvarustus peab vastama Rahvakrossi tehnilistes tingimustes kinnitatutele.
5.1.5 Treening- ja võistlussõitudes võib autos viibida ainult juht va. klassis 2.1.1 ja 2.1.2, kus kaassõitja peab omama juhtimisõigust ja talle kehtivad samad turvalisusnõuded, mis juhilegi.
5.1.6 Treening- ja võistlussõitudes võib autos viibida ainult juht. Klassis 2.1.1 ja 2.1.2 võib võistleja kõrval istuda juhendaja, kes ei tohi osaleda samal võistlusel võistlejana. Juhendaja peab omama juhtimisõigust ja talle kehtivad samad turvalisusnõuded, mis juhilegi.
5.1.7 Tehnilise komisjoni otsusega võidakse starti mitte lubada autosid, mille tehniline seisukord võib võistluse käigus sõitjale ja ümbritsevaile ohtlikuks muutuda ning mis võivad häirida võistluste kulgu.

5. TULEMUSED
5.1. Sõidetakse 3 vooru. Igas voorus fikseeritakse raja läbimise aeg 0,1 sekundilise täpsusega ning kiireim omas arvestusklassis saab ühe punkti, teise aja saanud saab 2 punkti jne. Tulemuse saamiseks peab võistleja läbima vähemalt kaks sõiduvooru.
5.2. Lõplik paremusjärjestus saadakse võistleja kahe parema vooru tulemuspunktide summeerimisel. Võrdsete punktide korral saab määravaks parem tulemus kolmandas, siis teises ja siis esimeses voorus.
5.3. Karikasarja paremusjärjestuse määravad võistlejate poolt kogutud punktisummad sarja etappidelt. Sari loetakse toimunuks kui toimus vähemalt 3 etappi. Arvesse lähevad kõik etapid.
5.4. Igal etapil antakse kuueteistkümnele esimesele võistlejale punkte tabeli 1 kohaselt.
5.5. Sarja etapp võistlusklassi arvestuses loetakse toimunuks, kui stardib vähemalt üks võistleja.
5.6. Karikasari arvestusklassis loetakse toimunuks, kui läbi sarja stardib kokku vähemalt kolm võistlejat.
5.7. Kirjalikke esildisi sarja punktiarvestuse kohta võetakse korraldajate poolt vastu 3 tööpäeva jooksul pärast etapi toimumist. Protestiaeg etappidel on 15 minutit pärast esialgsete tulemuste avaldamist.
5.8. Korraldaja avaldab tulemused aadressil: www.nabaeestiponevuskeskus.eu hiljemalt võistlusele järgneval esimesel tööpäeval.

SPRINT:

Tabel 1. Punktid vastavalt kohale.

Koht 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Punkte 20 17 15 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Punktisummade võrdsuse korral eelistatakse võistlejat, kellel on rohkem võite (teisi, kolmandaid jne kohti), nende võrdsuse korral määrab parem tulemus viimaselt etapilt.
5.9. RAHVAKROSS .
Klassis rahvakross saab iga võistleja karikaarvestusse punkte vastavalt omas klassis saavutatud tulemustele etappidel. Ühe halvima etapi tulemus läheb mahaarvamisele.
Mitteosalemist ei loeta tulemuseks. Tulemuse saamiseks tuleb võistlejal osaleda vähemalt ühes eelsõidus.
5.9.1 Etappide punktid summeeritakse ja selgitatakse välja võitja.
5.9.2 Punkte antakse järgnevalt: I – 20; II – 17; III – 15; 4. – 13; 5. – 12; 6 – 11; 7 – 10; 8 – 9; 9. – 8; 10 – 7; 11 – 6; 12 – … – 1.
5.9.3 Kui võistleja vahetab hooaja kestel võistlusklassi, siis punkte ümber ei tõsteta.
5.9.4 Punktisummade võrdsuse korral määrab lõpliku kohtade jagunemise parem tulemus viimaselt toimunud etapilt, kus mõlemad võistlejad osalesid, seejärel eelviimaselt jne.
5.9.5 Võistleja tulemuse tühistamisel võistlusel karikavõistluse punkte ei teenita, samuti ei kuulu tulemus halvima tulemusena mahaarvamisele.

6. AUTASUSTAMINE
6.1. Korraldaja autasustab etapi 3 paremat karikatega, samuti sarja 3 paremat karikatega.