Piiroja Karikas 2019 6. etapp

EAL on kooskõlastanud ürituse, EAL registreering nr 87RSP

1. Võistluste koht, ajakava ja korraldaja

1.1 Võistlus toimub pühapäeval, 18. augustil 2019 Põltsamaa lähistel, Piiroja rallikrossirajal. Raja kate: asfalt, sõelmed

1.2 Võistluste ajakava
08.00 – 09.20 Registreerimine ja tehniline ülevaatus
08.15 – 09.15 Rajaga tutvumine ‐ jalgsi.
09.20 – 09.30 Võistlejate koosolek
09.45 – ……. Võistlussõidud
17.00 Võistluste lõpp ja autasustamine võistluspaigas (aeg on orienteeruv)

1.3 Võistluste korraldaja Põltsamaa Tehnikaspordiklubi. Võistluste juht Kaido Soolepp 527 9964; kaidosoolepp@hot.ee Info: 527 9964 või 527 7978

2. Arvestusklassid. Tingimused

2.1 Lubatakse osaleda kõikidel 2WD ja 4WD kinnise kerega autodel.

2.2 Autod ei pea omama autoregistri numbrimärke ega omama tehnilist ülevaatust ja kehtivat liikluskindlustust.

2.3 Võistlusautodes ei tohi olla kinnitamata esemeid.

2.4 Diferentsiaali blokeering vaba.

2.5 Võistlused toimuvad järgmistes klassides:
1. Sõiduautod 2WD‐esi
2. Sõiduautod 2WD‐taga
3. Sõiduautod Lada Klassik
4. Sõiduautod NOORED (ainult 2WD/alla 18. eluaasta)
5. Sõiduautod NAISED (2WD)
6. Sõiduautod 4WD (autod kaaluga üle 1200 kg)
7. Sõiduautod 4WD Mini (autod kaaluga kuni 1200 kg)
8. Klass TULEVIK (sõitjad vanuses 8‐11 eluaastat) kõikidel 2WD kinnise kerega autodel.
9. Rahvakross 2WD‐esi
10. Rahvakross 2WD‐taga
11. Rahvakross Lada Klassik

2.6 Nõuded rehvidele suvistel etappidel: lubatud on kasutada Barum Brillantis 2 ja Bravuris 3HM ja 5HM rehve. Klassis TULEVIK on lubatud on kõik tänavalegaalsed suverehvid. Kruusamustriga
rehvid ja slick‐rehvid on keelatud.

2.6.1 Kontroll rehvide üle toimub kogu võistluse jooksul. Rehvid peavad vastama tingimustele võistluse igal ajahetkel.

2.6.2 Keelatud on igasugune mustri lõikamine ja lõigatud rehvide kasutamine.

2.6.3 Kontroll rehvide üle toimub kogu võistluse jooksul. Rehvid peavad vastama tingimustele võistluse igal ajahetkel.

2.7 Igal võistlusautol peab olema vastupidavast ja vedelikke mitteläbilaskvast materjalist aluskate mõõtmetega vähemalt 3 x 4 m.

2.8 Ühel autol võib osaleda kolm võistlejat.

3. Võistlemise kord sprindis

3.1.1 Sõidetakse kolm vooru.

3.1.2 Sõidetakse päripäeva. Kasutatakse vaba stardijärjekorda. Start on eraldi koridorist.

3.2 Valestardi korral on karistusaeg 20 sek.

3.3 Korraga võib autol nähtav olla ainult üks (1) stardinumber.

3.4 Ringi pikkus kuni 1100 m, raja laius 10–20 m. Raja servad on tähistatud.

3.6 Start antakse fooriga ja finiš lipuga. Start paigalt, töötava mootoriga. Finiš lendav.

3.7 Raja lühendamine ja rajapiirde puude +10 sek, raja oluline lühendamine võrdub diskvalifitseerimisega

3.8 Võistlejad on kohustatud täitma ohutusnõudeid ja rajakohtunike märguandeid

3.9 Starditakse intervalliga 30 sekundit kuni 1 minut. Sõltuvalt konkreetsetest tingimustest lastakse rajale kuni 3 autot.

3.10 Ühes voorus sõidetakse 3 ringi. (Võistluste juht võib enne võistlejate koosolekut muuta ringide arvu, tulenevalt ilma ja raja olukorrast ning võistlejate arvust.)

3.11 Kohtunikud annavad märguandeid signaallippudega.

3.12 Võistleja peab olema stardikoridoris enne eelmise sõidu starti. Kui auto, millel võistleja osaleb, on samal ajal rajal, siis peab võistleja seisma oma stardijärjekorras.
Sellisel juhul toimub auto vahetamine stardikoridoris. Autol võib korraga näha olla ainult üks stardinumber.

3.13 Kui startinud võistleja ei lõpeta 1. vooru sõitu, kuid soovib startida järgmises voorus, omistatakse talle konkreetse klassi viimane aeg + 10 sek

3.14 Proteste saab esitada, 15 minutit peale sõitja finišeerimist, kirjalikult võistluste juhile. Protesti kautsjoni tasu 100 EUR.

3.15 Võistleja võidakse vastavalt EAL VM eemaldada võistluselt ebasportliku käitumise eest.

3.16 Juhul kui võistlejale jõuab järgi kiirem võistleja, on ta kohustatud kiirema mööda laskma koheselt ja kiiremat võistlejat takistamata. Käesoleva nõude eiraja võidakse
võistluste juhi poolt diskvalifitseerida.

3.17 Kollaste lippude alal möödasõitu teinud võistleja diskvalifitseeritakse. Kollase lipu ala lõpetab takistusest (katestanu vm) möödumine.

3.18 Võistlemise kord rahvakrossis

3.18.1 Rahvakrossi tehnilistele tingimustele vastavate autode võistlus viiakse läbi autokrossisüsteemis.

3.18.1 Rahvakrossi ajasõit on paigaltstardist (fooriga) 2 ringi, finiš lendav.

3.18.2 Võistlus koosneb kahest poolfinaalist ja ühest finaalist. Poolfinaalides sõidetakse 5 ringi, finaalsõidus 7 ringi. Võistluspäeva hommikul võidakse distantse muuta korraldajate
poolt, võttes arvesse ilma, rajaolusid ja võistlejate hulka. Esimese poolfinaali stardijärjekord pannakse paika ajasõidu aegade põhjal. Kui võistleja ei stardi omas sõidus, siis asendatakse ta
võimalusel järgmise võistlejaga nimetatud protokollis. Kui võistleja ei saa startida temale ettenähtud sõidus, siis peab ta sellest koheselt informeerima eelstardi kohtunikku.

3.18.3 Võistleja on kohustatud eelstarditsooni saabuma eelstardikohtuniku või teadustaja antava märguande peale. Starditsoonis on keelatud igasugune
rehvipuhastuskiirendus.

3.18.4 Stardikorraldus: 3‐2‐3‐2 malekorras. Start grupistardina paigalt, töötava mootoriga. Stardi märguandeks on punaste fooritulede kustumine. Vajadusel start
lipuga.

3.18.5 Valestardi korral lisandus sõiduvõõrus sõidu ajale 30 sek. Finaalis valestardi korral start katkestatakse ja toimub kordusstart. Valestardi tegija peab läbima jokker lapi kahel
korral. Starditsoonis on lubatud stardikoridori vahetada vaid seiskunud või väga aeglaselt liikuvast sõidukist möödumisel.

3.18.6 Finaalsõidu koosseisu määramine. Poolfinaalide finišiprotokolli põhjal saab punkte põhimõttel, et kes lõpetab esimesena või eespool saab punkte vähem, nt: I koht – 1p; II koht
– 2p; III koht – 3 p jne. Võistleja, kes poolfinaalide kokkuvõttes sai vähem punkte, stardib esikohalt valides esimesena stardikoha, iga järgnev stardib järgmiselt vabalt kohalt jne.
Mitme võistleja võrdse tulemuse korral eelistatakse poolfinaalides teises sõidus parema koha saanud võistlejat. Finaalsõidu lõppjärjestus ongi finišiprotokolliks.

3.18.7 Korraldajatel on õigus võistluste käiku ja läbiviimisesse viia sisse jooksvalt muudatusi, tagades osalejate informeerituse.

4. Tulemused sprindiklassides

4.1 Sõidetakse 3 vooru. Igas voorus fikseeritakse raja läbimise aeg 0,1 sekundilise täpsusega ning kiireim omas arvestusklassis saab ühe punkti, teise aja saanud saab 2 punkti jne.
Tulemuse saamiseks peab võistleja saama vähemalt kahest sõiduvoorust tulemuse. Tulemuseks loetakse ka DNF (auto peab jõuma omal jõul stardijoonele, startima ja
ületama omal jõul kõikide ratastega vähemalt stardijoone). Katkestanu saab tulemuseks mandaadis registreerunud sõitjate arv + 1 punkti. Mittestartinu tulemuseks on registreerunud sõitjate arv + 2 punkti.

4.2 Lõplik paremusjärjestus saadakse võistleja kahe parema vooru tulemuspunktide summeerimisel. Võrdsete punktide korral saab määravaks parem tulemus kolmandas, siis teises ja siis esimeses voorus.

5. Dokumendid ja varustus

5.1 Võistleja peab esitama mandaadis täidetud ja allkirjastatud osavõtuavalduse, EAL võistlejalitsentsi, rahvaspordi‐ või rahvakrossikaardi. Igas soovitud klassis osalemiseks
tuleb tasuda eraldi osavõtutasu, samuti täita eraldi osavõtuankeet. Noortel peab olema lisaks litsentsile täidetud vanema või ametliku hooldaja luba, mille
blanketi leiab EAL kodulehelt või saab selle mandaadis sekretariaadist. Klassis TULEVIK on sõitjal on kohustuslik kasutada kaassõitjat‐juhendajat, kes tuleb registreerida võistluse mandaadis. Kaassõitja‐juhendaja peab omama juhiluba.

5.2. Kohapeal võistluspäeval on võimalik osta ühekordset võistlejakaarti. Kaart vormistatakse võistluspaigal ja selle hinnaks on 10 eurot. Ei kehti rahvaspordi võistlejakaart jäärajasõiduks,
uus litsents tuleb vormistada EAL‐is.

5.3 Kohustuslik on turvavöö ja kaitsekiivri kasutamine treening‐ ja võistlussõitudes.

5.4 Mandaadis peavad kõik võistlejad andma allkirja nõustumaks juhendiga.

6. Osavõtumaks

6.1 Eelregistreerimisel klassides:
TULEVIK 15 €
NOORED, NAISED – 35 €
Klassides; 2WD‐ESI, 2WD‐TAGA, LADA KLASSIK, 4WD ja RAHVAKROSS – 45 €
Kohapeal registreerimisel tasu klassides; NOORED, NAISED – 45 €
Klassides; 2WD‐ESI, 2WD‐TAGA, LADA KLASSIK, 4WD ja RAHVAKROSS – 55 €
Eelregistreerimine toimub: http://autosport.ee/rk
Eelregistreerimine algab: 7. AUGUSTIL 2019 ja lõpeb 16.08.2019 (kell 12.00)

7. Võistluste territoorium

7.1 Võistluste territooriumiks loetakse Piiroja rallikrossiraja territooriumi.

7.2 Võistluste territooriumil tuleb alluda võistluste juhi ja tema poolt volitatud isikute korraldustele.

7.3 Võistluste territooriumile lubatakse ainult võistlejate ja korraldajate autosid. Boksialal ja mahasõiduteel on lubatud suurim kiirus 10 km/h, selle eiramine on karistatav. Võistluste
Juhil on õigus, silmaga hinnates, kiiruse ületamise eest määrata rahaline trahv (alates 20 EUR‐i ) või võistleja eemaldada võistluselt.

8. Autasustamine

8.1 Igas klassis autasustatakse 3 paremat karikate ja diplomitega.

8.2 Autasustamine toimub peale võistlust kohapeal.

8.3 Võistlustest osavõtt omal vastutusel. Võimalike õnnetusjuhtumite ja nende tagajärgede eest EAL ega korraldaja vastutust ei kanna.