Piiroja Karikas 2019 III etapp Lõuna-Eesti karikas 2019 III etapp

Jääraja juhend

EAL on kooskõlastanud ürituse
EAL registreering nr 2 0 / J

1. Võistluste koht, ajakava ja korraldaja
1.1 Võistlus toimub 9. veebruaril 2019 Põltsamaa lähistel, Piiroja rallikrossirajal. Raja kate: lumi ja jää.
1.2 Võistluste ajakava

  • 08.00 – 09.20 Registreerimine ja tehniline ülevaatus.
  • 08.15 – 09.15 Rajaga tutvumine ‐ jalgsi.
  • 09.20 – 09.30 Võistlejate koosolek
  • 09.45 – ……. Võistlussõidud
  • 17.00 Võistluste lõpp ja autasustamine võistluspaigas (aeg on orienteeruv)

1.3 Võistluste korraldaja Põltsamaa Tehnikaspordiklubi. Võistluste juht Kaido Soolepp 527 9964; kaidosoolepp@hot.ee. Info: 527 9964 või 527 7978

2. Arvestusklassid. Tingimused

2.1 Lubatakse osaleda kõikidel 2WD ja 4WD kinnise kerega autodel.

2.2 Autod ei pea omama autoregistri numbrimärke ega omama tehnilist ülevaatust ja kehtivat liikluskindlustust.

2.3 Võistlusautodes ei tohi olla kinnitamata esemeid.

2.4 Diferentsiaali blokeering vaba.

2.5 Võistlused toimuvad järgmistes klassides:
1. Sõiduautod 2WD‐esi
2. Sõiduautod 2WD‐taga
3. Sõiduautod Lada Klassik
4. Sõiduautod NOORED (ainult 2WD/alla 18. eluaasta)
5. Sõiduautod NAISED (2WD)
6. Sõiduautod 4WD (autod kaaluga üle 1200 kg)
7. Sõiduautod 4WD Mini (aut––od kaaluga kuni 1200 kg)
8. Rahvakross 2WD‐esi
9. Rahvakross 2WD‐taga
10. Rahvakross Lada Klassik

2.6 Lubatud ainult Continental IceContact 2 rehvid. Igasugune rehvide lõikamine on keelatud. Naastu väljaulatuva osa kõrgus rehvi veerepinnast võib olla kuni 1,5 mm.

2.6.1 Naastu kaal max 1,4 grammi.

2.6.2 Naastu kõvasulami läbimõõt max 2,5 mm.

2.6.3 Naastul võib olla ainult üks tipp ja see ei või olla terav ega torujas.

2.6.4 Kasutatavates naastrehvides ei tohi naastude arv erineda rohkem, kui 25% võrreldes suurima naastude arvuga rehviga.

2.6.5 Rehvise turvisemustri sügavus peab olema vähemalt 1,6 mm vähemalt 75% veerepinnast ja seda kogu võistluse jooksul.

2.6.6 Keelatud on igasugune mustri lõikamine ja lõigatud rehvide kasutamine. Lubatud on naastude kõvasulami mõõtu töötlemine, et naastu väljaulatuv osa ei oleks kõrgem
kui 1,5 mm. Naastude kuju muutmine on keelatud. Naastude kõvasulami korpuse igasugune töötlemine on keelatud. Eemaldunud naastu (eemaldunuga samase) tagasi liimimine on
lubatud, kuid naastude lisamine on keelatud.

2.6.7 Igasugune materjalide lisamine rehvidele on keelatud.

2.7 Kontroll rehvide üle toimub kogu võistluse jooksul. Rehvid peavad vastama tingimustele võistluse igal ajahetkel.

2.8 Igal võistlusautol peab olema vastupidavast ja vedelikke mitteläbilaskvast materjalistaluskate mõõtmetega vähemalt 3 x 4 m.

2.10 Ühel autol võib osaleda kolm võistlejat.

3. Võistlemise kord sprindis

3.1.1 Sõidetakse kolm vooru.

3.1.2 Sõidetakse päripäeva. Kasutatakse vaba stardijärjekorda. Start on eraldi koridorist.

3.2 Valestardi korral on karistusaeg 20 sek.

3.3 Korraga võib autol nähtav olla ainult üks (1) stardinumber.

3.4 Ringi pikkus kuni 1100 m, raja laius 10–20 m. Raja servad on tähistatud.

3.6 Start antakse fooriga ja finiš lipuga. Start paigalt, töötava mootoriga. Finiš lendav.

3.7 Raja lühendamine ja rajapiirde puude +10 sek, raja oluline lühendamine võrdub diskvalifitseerimisega

3.8 Võistlejad on kohustatud täitma ohutusnõudeid ja rajakohtunike märguandeid

3.9 Starditakse intervalliga 30 sekundit kuni 1 minut. Sõltuvalt konkreetsetest tingimustest lastakse rajale kuni 3 autot.

3.10 Ühes voorus sõidetakse 3 ringi. (Võistluste juht võib enne võistlejate koosolekut muuta ringide arvu, tulenevalt ilma ja raja olukorrast ning võistlejate arvust.)

3.11 Kohtunikud annavad märguandeid signaallippudega.

3.12 Võistleja peab olema stardikoridoris enne eelmise sõidu starti. Kui auto, millel võistleja osaleb, on samal ajal rajal, siis peab võistleja seisma oma stardijärjekorras. Sellisel juhul
toimub auto vahetamine stardikoridoris. Autol võib korraga näha olla ainult üks stardinumber.

3.13 Kui startinud võistleja ei lõpeta 1. vooru sõitu, kuid soovib startida järgmises voorus, omistatakse talle konkreetse klassi viimane aeg + 10 sek

3.14 Proteste saab esitada, 15 minutit peale sõitja finišeerimist, kirjalikult võistluste juhile. Protesti kautsjoni tasu 100 EUR.

3.15 Võistleja võidakse vastavalt EAL VM eemaldada võistluselt ebasportliku käitumise eest.

3.16 Juhul kui võistlejale jõuab järgi kiirem võistleja, on ta kohustatud kiirema mööda laskma koheselt ja kiiremat võistlejat takistamata. Käesoleva nõude eiraja võidakse võistluste juhi
poolt diskvalifitseerida.

3.17 . Võistlemise kord rahvakrossis

3.17.1 Rahvakrossi tehnilistele tingimustele vastavate autode võistlus viiakse läbi rallikrossi süsteemis ja vastavalt Piiroja karikasarja üldjuhendi osale 4.2.

4. Tulemused sprindiklassides

4.1 Sõidetakse 3 vooru. Igas voorus fikseeritakse raja läbimise aeg 0,1 sekundilise täpsusega ning kiireim omas arvestusklassis saab ühe punkti, teise aja saanud saab 2 punkti jne.
Tulemuse saamiseks peab võistleja läbima vähemalt kaks sõiduvooru.

4.2 Lõplik paremusjärjestus saadakse võistleja kahe parema vooru tulemuspunktide summeerimisel. Võrdsete punktide korral saab määravaks parem tulemus kolmandas, siis
teises ja siis esimeses voorus.

5. Dokumendid ja varustus

5.1 Võistleja peab esitama mandaadis täidetud ja allkirjastatud osavõtuavalduse, EAL võistlejalitsentsi, rahvaspordi‐, jääraja‐ või rahvakrossikaardi. Igas soovitud klassis
osalemiseks tuleb tasuda eraldi osavõtutasu, samuti täita eraldi osavõtuankeet. Noortel peab olema lisaks litsentsile täidetud vanema või ametliku hooldaja luba, mille
blanketi leiab EAL kodulehelt või saab selle mandaadis sekretariaadist.

5.2. Rahvaspordi võistlejakaart jäärajasõiduks, mis kehtib ajavahemikus 01.12‐ 24.04, tuleb vormistada EAL‐is. Hind 25.‐ Kohapeal võistluspäeval on võimalik osta ühekordset ainult
jäärajasõiduks ette nähtud võistlejakaarti. Kaart vormistatakse võistluspaigal ja selle hinnaks on 10 eurot.

5.3 Kohustuslik on turvavöö ja kaitsekiivri kasutamine treening‐ ja võistlussõitudes.

5.4 Mandaadis peavad kõik võistlejad andma allkirja nõustumaks juhendiga.

6. Osavõtumaks

6.1 Eelregistreerimisel klassides; NOORED, NAISED – 35 €
Klassides; 2WD‐ESI, 2WD‐TAGA, LADA KLASSIK, 4WD ja RAHVAKROSS – 45 €
Kohapeal registreerimisel tasu klassides; NOORED, NAISED – 45 €
Klassides; 2WD‐ESI, 2WD‐TAGA, LADA KLASSIK, 4WD ja RAHVAKROSS – 55 €
Eelregistreerimine toimub: http://autosport.ee/rk
Eelregistreerimine algab: 1. veebruaril 2019 kl 10 ja lõpeb 8.02.2019 (kell 12.00)

7. Võistluste territoorium

7.1 Võistluste territooriumiks loetakse Piiroja rallikrossiraja territooriumi.

7.2 Võistluste territooriumil tuleb alluda võistluste juhi ja tema poolt volitatud isikute korraldustele.

7.3 Võistluste territooriumile lubatakse ainult võistlejate ja korraldajate autosid. Boksialal ja mahasõiduteel on lubatud suurim kiirus 10 km/h, selle eiramine on karistatav. Võistluste
Juhil on õigus, silmaga hinnates, kiiruse ületamise eest määrata rahaline trahv (alates 20 EUR‐i ) või võistleja eemaldada võistluselt.

8. Autasustamine

8.1 Igas klassis autasustatakse 3 paremat karikate ja diplomitega.

8.2 Autasustamine toimub peale võistlust kohapeal.

8.3 Võistlustest osavõtt omal vastutusel. Võimalike õnnetusjuhtumite ja nende tagajärgede eest EAL ega korraldaja vastutust ei kanna.