ÜLDJUHEND

2020. a KARIKASARJA „PIIROJA KARIKAS“ ÜLDJUHEND

1. ÜLDKORRALDUS

1.1. 2020. a karikasari Piiroja Karikas sõiduautodele korraldatakse Põltsamaa Tehnikaspordiklubi poolt mitmeetapilise seeriavõistlusena. Sari koosneb talvistest ja
suvistest etappidest. Igaks etapiks koostab võistluste korraldaja eraldi juhendi, mis registreeritakse EAL-is ja avaldatakse vähemalt kaks nädalat enne võistluse toimumise aega
aadressil www.autosport.ee/rk

1.2. Karikasari viiakse läbi vastavuses EAL kiirusalade võistlusmäärustega, võistluste korraldamise üldeeskirjadega, kehtivate tehniliste tingimustega, autospordivõistluste
korraldamise üldiste alustega, käesoleva üldjuhendiga ja etappide juhenditega.

1.3. Võimalikud muudatused kalenderplaani kehtestatakse hiljemalt 7 kalendripäeva enne võistlusi, seejärel avaldatakse muudatus võistlusjuhendi lisana (bülletään)
www.autosport.ee/rk

1.4. Sarja etappide arv on vähemalt 5 ja maksimaalselt 8.

1.5. Soovituslik võistluste ajakava:
8.00 – 9.20 võistluste mandaat ja autode tehniline kontroll
8.15 – 9.15 tutvumine rajaga (vastavalt raja oludele tutvumisring autoga või tutvumine jalgsi)
9.20 – 9.30 võistlejate koosolek
9.45 – võistlussõitude algus
17.00 – autasustamine

2. ARVESTUSKLASSID, VÕISTLUSAUTOD

2.1 Arvestusklassid

2.1.1 2WD noored (kuni 17-aastased k.a.), esi- või tagavedu.

2.1.2 2WD Tulevik (8 kuni 12-aastased k.a.), esi- või tagavedu*

2.1.3 2WD naised.

2.1.4 2WD esivedu.

2.1.5 2WD tagavedu.

2.1.6 4WD Mini (autod kaaluga kuni 1200 kg).

2.1.7 4WD (autod kaaluga üle 1200 kg.)

2.1.8 Lada Klassik (VAZ)

2.1.9 RAHVAKROSS 2WD esivedu

2.1.10 RAHVAKROSS 2WD tagavedu

2.1.11 RAHVAKROSS 2WD Lada Klassik

* Osalemiseks vajalik noortelitsentsi olemasolu. Kohapeal ostetud ühekordse litsentsiga
osaleda ei saa.

2.2 Võistlusautod

2.2.1 Klassides 2.1.1 – 2.1.8 lubatakse osaleda kõikidel 2WD kinnise kerega autodel, mis vastavad antud võistlusjuhendi tingimustele. Autod ei pea omama autoregistri numbrimärke
ega omama tehnilist ülevaatust ja kehtivat liikluskindlustust. Välja arvatud juhul kui see on nõutud võistlusjuhendis.

2.2.2 Klassis 2.1.8 lubatakse osaleda kõikidel 2WD kinnise kerega autodel, mis vastavad Lada Klassic klassi autode tehnilistele tingimustele.

2.2.3 Klassis 2.1.9 – 2.1.11 lubatakse osaleda kõikidel 4WD kinnise kerega autodel, mis vastavad karikasarja tehnilistele tingimustele.

2.2.4 Klassis 2.1.11. lubatakse osaleda kõikidel autodel, mis vastavad Lada Klassik klassi rahvakrossiautode tehnilistele tingimustele.

2.2.5 Võistlusautod võivad omada EAL tehnilist kaarti.

2.2.6 Nõuded rehvidele talvistel etappidel (jäärada): Lubatud on kasutada eranditult Continental IceContact 2 ja Continental IceContact 3 rehve.
Igasugune rehvide lõikamine on

2.2.6.1 Igasugune rehvide töötlemine (lõikamine, lihvimine, freesimine jm) on keelatud.

2.2.6.2 Naastu väljaulatuva osa pikkus rehvist võib olla kuni 1,5 mm, kaal kuni 1,4 g. Lubatud on naastude mõõtu töötlemine, kuid naastude kuju muutmine on keelatud.
Naastude liimimine (igasugune) on keelatud.

2.2.7 Nõuded suvistele etappidel: lubatud on kasutada Barum Brillantis 2 ja Bravuris 3HM rehve, mis on ostetud soovitavalt Oru Äri AS kaudu.

2.2.8 Kontroll rehvide üle toimub enne starte ja voorude kestel. Rehvid peavad vastama tingimustele võistluse igal ajahetkel.

2.2.1 Võistlusnumbrid ja kohustuslik reklaam organisaatorilt.

3. OSAVÕTJAD

3.1. Ühel autol võib võistelda 3 (kolm) võistlejat. Kõik sõitjad tasuvad osavõtumaksu, teadustada mandaadis. Võistleja peab esitama mandaadis täidetud ja allkirjastatud
osavõtuavalduse, millel on kirjas kehtiv EAL võistlejalitsentsi või rahvaspordi või rahvakrossi kaardi number. Igas soovitud klassis osalemiseks tuleb tasuda eraldi osavõtutasu, samuti
täita eraldi osavõtuankeet.

3.2 Noorteklassi sõitjatel peab lisaks igaks võistluseks olema täidetud ka vanema või ametliku hooldaja luba, mille blanketi leiab järgnevalt lingilt:
http://autosport.ee/rallyreg/public/series_file/Vanema_luba.doc

3.3. Stardimaksud
Eelregistreerimisel klassides TULEVIK, NOORED, NAISED – 35 €
Klassides 2WD ESI, 2WD TAGA, Lada Klassik, 4WD Mini ja 4 WD– 45 €.
Kohapeal registreerumisega tasu klassides TULEVIK, NOORED, NAISED – 45 €
Klassides 2WD ESI, 2WD TAGA, Lada Klassik, 4WD Mini ja 4WD – 55 €.
Klassides RAHVAKROSS: eelregistreerimisel 45 €, kohapeal registreerudes 55 €.
Eelregistreerimine toimub: http://autosport.ee/rk

4. VÕISTLUSTE KÄIK

4.1. Klassid: 2WD noored, 2WD naised, 2WD esivedu, 2WD tagavedu, Lada Klassik, 4WD
Mini, 4WD stardivad võistlustel eraldistardist. Läbitav ringide arv ja sõitude arv avaldatakse konkreetse võistluse juhendiga.

4.1.2 Kui klassides 4WD Mini või 4WD on startijaid vähem kui 3 (klassi kohta), klassid liidetakse. Võistlusel peetakse ühist arvestust ja autasustatakse ka ühiseid võitjaid. Punktiarvestust sarja arvestuses peetakse aga nii klassis 4WD kui ka 4WD Mini eraldi.

4.2. Klass RAHVAKROSS:

4.2.1. rahvakrossi tehnilistele tingimustele vastavate autode võistlus korraldatakse rallikrossi või autokrossi süsteemis.

4.2.2. Klasside võistlusdistantsi pikkus krossiklassis eelsõitudes 4 ja finaalis 6 ringi. Võistluspäeva hommikul võidakse distantse ja võistluskorraldust muuta korraldajate poolt,
võttes arvesse ilma, rajaolusid ja võistlejate hulka.

4.2.3 Esimese poolfinaali stardijärjekord pannakse paika ajasõidu aegade põhjal. Kui võistleja ei stardi omas sõidus, siis asendatakse ta võimalusel järgmise võistlejaga nimetatud
protokollis. Kui võistleja ei saa startida temale ettenähtud sõidus, siis peab ta sellest koheselt informeerima eelstardi kohtunikku.

4.2.4 Võistleja on kohustatud eelstarditsooni saabuma eelstardikohtuniku või teadustaja antava märguande peale. Eelstart on võistlejale avatud 5 minutit pärast märguannet.
Starditsoonis on keelatud igasugune rehvipuhastuskiirendus.

4.2.5 Stardikorraldus: 3-2-3-2 malekorras. Start grupistardina paigalt, töötava mootoriga. Stardi märguandeks on punaste fooritulede sähvatus. Vajadusel start lipuga.

4.2.6 Eelsõidus kiireima aja saavutanu saab 1 punkti, teine 2 punkti jne. Võrdne aeg annab võrdselt punkte. Võistleja, kes ei lõpetanud eelsõitu, teenib punkte võrdselt eelsõidus
startinud autode arvuga. Diskvalifitseeritud võistlejad saavad 5 lisapunkti. Igas eelsõiduvoorus fikseeritakse võistlejate distantsi läbimise aeg 0,01 sekundilise täpsusega. Finaalsõitudesse pääsevad sõitjad, kes on saanud tulemuse vähemalt ühest eelsõiduvoorust.

4.2.7 Eelsõitudes määratakse valestardi korral ajaline karistus +20 sek. Poolfinaalides ja finaalis valestardi korral start katkestatakse punase lipuga, võistlejad naasevad oma
stardipositsioonidele. Valestardi teinud võistlejale näitab stardikohtunik karistustahvlit (kahel korral jokker lapi läbimine) ja starti korratakse. Poolfinaalis ja finaalis on karistuseks
kohustus läbida jokker kahel korral.

4.2.8 Finaalsõidu koosseisu määramine. Poolfinaalide finišiprotokolli põhjal saab punkte põhimõttel, et kes lõpetab esimesena või eespool saab punkte vähem, nt: I koht – 1p; II koht – 2p; III koht – 3 p jne. Võistleja, kes poolfinaalide kokkuvõttes sai vähem punkte, stardib esikohalt valides esimesena stardikoha, iga järgnev stardib järgmiselt vabalt kohalt jne. Mitme võistleja
võrdse tulemuse korral eelistatakse poolfinaalides teises sõidus parema koha saanud võistlejat. Finaalsõidu lõppjärjestus ongi finišiprotokolliks.

4.2.9 Starditsoonis on lubatud vahetada oma sõidutrajektoori vaid peatunud või aeglaselt liikuvast autost möödumisel ja seda vaid nii, et sellee manöövri tõttu ei ole teised
kaasvõistlejad kohustatud pidurdama või oma starditrajektoori muutma.

4.2.10 Kasutusel on „jokker lap“. Kõik võistlejad on kõikides eelvoorudes ja finaalsõitudes kohustatud läbima ühel korral lisatasku. Läbimata jätmise korral on eelsõitudes ajatrahv 120
s, poolfinaalis ja finaalis oma karistuseks sõidu tühistamine.

4.1.11 Manöövrid, mis võivad takistada teisi võistlejaid, nagu näiteks auto tahtlik väljatõrjumine rajalt või mis tahes muu mittetavapärane suunamuutus on rangelt keelatud.
Lükkamine või muu kontakt, mille tulemusena saadakse püsiv eelis, on rangelt keelatud. Iga sõitjat, kes osutub süüdi eelnimetatud rikkumistes, karistatakse vastavalt žürii või võistluste
juhi otsusega.

4.2.12 Korraldajatel on õigus võistluste käiku ja läbiviimisesse viia sisse jooksvalt muudatusi, tagades osalejate informeerituse.

4.3. Autol võib korraga näha olla ainult üks stardinumber.Vale stradinumbri kasutamisel antud sõiduvooru tulemust ei aksepteerita.

4.4. Karikasarja etappidel karistatakse võistlusmääruste rikkujaid võistluste juhi otsusega. Karistused sõltuvalt rikkumiste tõsidusest ning korduvusest (kohtunike töö segamine,
ebasportlikud sõiduvõtted, ebasportlik käitumine jmt eest). Võistlustulemuste tühistamise otsuse teeb võistluste juht vastavalt võistluste ametnike ettekandele.

4.5. Korraldajal on rikkumiste puhul õigus määrata rahatrahve, kui see on võistlusjuhendiga sätestatud.

Karistused
Rikkumine Karistus (kuni)
1. Tehnilistele tingimustele mittevastavus Stardikeeld
2. Kehtiva sõitjalitsentsi puudumine Stardikeeld
4. Osalustasu maksmata Stardikeeld
5. FIA või juhendiga sätestatud ohutusnõuete mittetäitmine Võistluste juhi otsus
6. Hilinemine stardijoonele, kui see tekitab viivituse võistluse käigus Sõiduvoorust eemaldamine
8. Rajatähiste nihutamine Ajaline karistus
9. Väljaspool rada sõitmine eesmärgiga parandada aega Sõiduvoorust eemaldamine
10. Valestart sõiduvoorus Karistus + 20 sek
Valestart poolfinaalides ja finaalis Kohustus läbida jokker lap kahel korral
11. Joker Lap’i mitteläbimine sõiduvoorus 120-sekundiline karistus Joker Lap’i mitteläbimine finaalis Asjaomase finaali viimane koht ja punkte selle sõidu eest ei saa
12. Joker Lap’i läbimine mitmel korral sõiduvoorus 120-sekundiline karistus
13. Joker Lap’i läbimine mitmel korral finaalis Asjaomase finaali viimane koht (enne mittestartijaid)
14. Lipusignaalide eiramine Võistluste juhi otsus. Kollase lipu eiramine Hoiatus koos +20 sekundilinekaristus kuni võistluselt eemaldamiseni
15. Ohutusnõuete eiramine võistluse ajal Võistluste juhi otsus
16. Keelatud manööver (punkt 4.1.11) Võistluste juhi otsus
17. Liigne kiirus boksialal Rahatrahv 50 EUR
18. Aluskatte puudumine boksialal võistlusautol Rahatrahv 50 EUR

5. OHUTUS

5.1. Autode ja sõitjate ohutus.

5.1.1 Igal võistlusautol peab olema vastupidavast ja vedelikke mitteläbilaskvast materjalist aluskate (PVC) suuruses vähemalt 3 x 4 m. Aluskatte kasutamine boksiala on kohustuslik.
Katte mittekasutamisel rahatrahv vastavalt karistuse tabelis punktile 16.

5.1.2 Võistlusautodes ei tohi olla kinnitamata esemeid.

5.1.3 Treening- ja võistlussõitudes on kiivri kasutamine kohustuslik. Kiivril peab olema Etähistus, DOT-markeering või FIA homologeering (võib olla aegunud). Sõiduriietus rahvakrossiklassides vastavalt rahvakrossiautode tehnilistele tingimustele. Klassides 2.1.1-2.1.8 peab sõiduriietus olema pikkade varrukatega ja käed kaitstud mittepõlevast materjalist kinnastega.

5.1.4 Treening- ja võistlussõitudes on võistlusautos viibijatel kinnitatud turvarihmade kasutamine kohustuslik.

5.1.4.1 Klassis RAHVAKROSS kohustuslik ohutusvarustus peab vastama Rahvakrossi tehnilistes tingimustes kinnitatutele.

5.1.5 Treening- ja võistlussõitudes võib autos viibida ainult juht. Klassis 2.1.1 – 2.1.3 võib võistleja kõrval istuda juhendaja, kes ei tohi osaleda samal võistlusel võistlejana. Juhendaja
peab omama juhtimisõigust ja talle kehtivad samad turvalisusnõuded, mis juhilegi. Juhendajal tuleb end mandaadis juhendajana vastava võistleja osalusavaldusele kirja panna.

5.1.6 Tehnilise komisjoni otsusega võidakse starti mitte lubada autosid, mille tehniline seisukord võib võistluse käigus sõitjale ja ümbritsevaile ohtlikuks muutuda ning mis võivad
häirida võistluste kulgu.

6. TULEMUSED

6.1. Sõidetakse 3 vooru. Igas voorus fikseeritakse raja läbimise aeg 0,01 sekundilise täpsusega ning kiireim omas arvestusklassis saab ühe punkti, teise aja saanud saab 2 punkti
jne. Tulemuse saamiseks peab võistleja läbima vähemalt kaks sõiduvooru.

6.2. Lõplik paremusjärjestus saadakse võistleja kahe parema vooru tulemuspunktide summeerimisel. Võrdsete punktide korral saab määravaks parem tulemus kolmandas, siis
teises ja siis esimeses voorus.

6.3. Karikasarja paremusjärjestuse määravad võistlejate poolt kogutud punktisummad sarja etappidelt. Sari loetakse toimunuks kui toimus vähemalt 3 etappi. Arvesse lähevad kõik
etapid.

6.4. Igal etapil antakse kuueteistkümnele esimesele võistlejale punkte tabeli 1 kohaselt.

6.5. Sarja etapp võistlusklassi arvestuses loetakse toimunuks, kui stardib vähemalt üks võistleja.

6.6. Karikasari arvestusklassis loetakse toimunuks, kui läbi sarja stardib kokku vähemalt kolm võistlejat.

6.7. Kirjalikke esildisi sarja punktiarvestuse kohta võetakse korraldajate poolt vastu 3 tööpäeva jooksul pärast etapi toimumist. Protestiaeg etappidel on 15 minutit pärast esialgsete tulemuste avaldamist. Protesti kautsjon 300 eurot.

6.8. Korraldaja avaldab tulemused aadressil: www.autosport.ee/rk hiljemalt võistlusele järgneval esimesel tööpäeval.
SPRINT:
Tabel 1. Punktid vastavalt kohale.
Koht 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Punkte 20 17 15 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Punktisummade võrdsuse korral eelistatakse võistlejat, kellel on rohkem võite (teisi, kolmandaid jne kohti), nende võrdsuse korral määrab parem tulemus viimaselt etapilt.

6.9. RAHVAKROSS . Klassis rahvakross saab iga võistleja karikaarvestusse punkte vastavalt omas klassis saavutatud tulemustele etappidel. Ühe halvima etapi tulemus läheb mahaarvamisele.
Mitteosalemist ja tulemuse tühistamist (DQ) ei loeta tulemuseks. Etapi tulemuse saamiseks tuleb võistlejal osaleda vähemalt ühes eelsõidus.

6.9.1 Etappide punktid summeeritakse ja selgitatakse välja võitja.

6.9.2 Punkte antakse järgnevalt: I – 20; II – 17; III – 15; 4. – 13; 5. – 12; 6 – 11; 7 – 10; 8 – 9; 9. – 8; 10 – 7; 11 – 6; 12 – … – 1.

6.9.3 Kui võistleja vahetab hooaja kestel võistlusklassi, siis punkte ümber ei tõsteta.

6.9.4 Punktisummade võrdsuse korral määrab lõpliku kohtade jagunemise parem tulemus viimaselt toimunud etapilt, kus mõlemad võistlejad osalesid, seejärel eelviimaselt jne.

6.9.5 Võistleja tulemuse tühistamisel võistlusel karikavõistluse punkte ei teenita.

7. AUTASUSTAMINE

7.1. Korraldaja autasustab etapi 3 paremat karikatega, samuti sarja 3 paremat karikatega.