Üldjuhend

1. ÜLDKORRALDUS

1.1. 2019. a karikasari Piiroja Karikas sõiduautodele korraldatakse PõltsamaaTehnikaspordiklubi poolt mitmeetapilise seeriavõistlusena. Sari koosneb talvistest jasuvistest etappidest. Igaks etapiks koostab võistluste korraldaja eraldi juhendi, misregistreeritakse EAL-is ja avaldatakse vähemalt kaks nädalat enne võistlusetoimumise aega aadressil www.autosport.ee/rk

1.2. Karikasari viiakse läbi vastavuses EAL kiirusalade võistlusmäärustega, võistlustekorraldamise üldeeskirjadega, kehtivate tehniliste tingimustega, autospordivõistlustekorraldamise üldiste alustega, käesoleva üldjuhendiga ja etappide juhenditega.

1.3. Võimalikud muudatused kalenderplaani kehtestatakse hiljemalt 7 kalendripäevaenne võistlusi, seejärel avaldatakse muudatus võistlusjuhendi lisana (bülletään) www.autosport.ee/rk.

1.4. Sarja etappide arv on vähemalt 5 ja maksimaalselt 8.

1.5. Soovituslik võistluste ajakava:

  • 8.00 – 9.20 võistluste mandaat ja autode tehniline kontroll
  • 8.15 – 9.15 tutvumine rajaga (vastavalt raja oludele tutvumisring autoga või tutvuminejalgsi)
  • 9.20 – 9.30 võistlejate koosolek
  • 9.45 – võistlussõitude algus
  • 17.00 – autasustamine

2. ARVESTUSKLASSID, VÕISTLUSAUTOD

2.1 Arvestusklassid

2.1.1 2WD noored (kuni 17-aastased k.a.), esi- või tagavedu.

2.1.2 2WD naised.

2.1.3 2WD esivedu.

2.1.4 2WD tagavedu.

2.1.5 4WD Mini (autod kaaluga kuni 1200 kg).

2.1.6 4WD (autod kaaluga üle 1200 kg.)

2.1.7 Lada Klassik (VAZ)

2.1.8 RAHVAKROSS 2WD esivedu

2.1.9 RAHVAKROSS 2WD tagavedu

2.1.10 RAHVAKROSS 2WD Lada Klassik*

2.1.11 Crosskart Speedcar Xtrem (toimub juhul,kui eelregistreerub vähemalt 6võistlusmasinat)

2.2 Võistlusautod

2.2.1 Klassides 2.1.1 – 2.1.6 lubatakse osaleda kõikidel 2WD kinnise kerega autodel,mis vastavad antud võistlusjuhendi tingimustele. Autod ei pea omama autoregistrinumbrimärke ega omama tehnilist ülevaatust ja kehtivat liikluskindlustust. Väljaarvatud juhul kui see on nõutud võistlusjuhendis.

2.2.2 Klassis 2.1.7 lubatakse osaleda kõikidel 2WD kinnise kerega autodel, misvastavad Lada Klassic klassi autode tehnilistele tingimustele.

2.2.3 Klassis 2.1.8 – 2.1.9 lubatakse osaleda kõikidel 4WD kinnise kerega autodel,mis vastavad karikasarja tehnilistele tingimustele.

2.2.4 Klassis 2.1.10. lubatakse osaleda kõikidel autodel, mis vastavad Lada Klassikklassi rahvakrossiautode tehnilistele tingimustele.

2.2.5 Võistlusautod võivad omada EAL tehnilist kaarti.

2.2.6 Nõuded rehvidele talvistel etappidel (jäärada):Lubatud on kasutada eranditult Continental IceContact 2 rehve. Igasugune rehvidelõikamine on keelatud. Naastu vääljaulatuva osa pikkus rehvist võib olla kuni 2mm, kaal kuni 1,4 g. Lubatud on naastude mõõtu töötlemine, kuid naastude kujumuutmine on keelatud. Eemaldunud naastu tagasi liimimine on lubatud, kuidnaastude lisamine on keelatud.

2.2.7 Nõuded suvistele etappidel: lubatud on kasutada Barum Brillantis 2 ja Bravuris3HM rehve, mis on ostetud Oru Äri AS kaudu.

2.2.8 Kontroll rehvide üle toimub enne starte ja voorude kestel. Rehvid peavadvastama tingimustele võistluse igal ajahetkel.

2.2.9 Võistlusnumbrid ja kohustuslik reklaam organisaatorilt.

3. OSAVÕTJAD

3.1. Ühel autol võib võistelda 3 (kolm) võistlejat. Kõik sõitjad tasuvad osavõtumaksu,teadustada mandaadis. Võistleja peab esitama mandaadis täidetud ja allkirjastatudosavõtuavalduse, kehtiva EAL võistlejalitsentsi või rahvaspordi või rahvakrossikaardi. Igas soovitud klassis osalemiseks tuleb tasuda eraldi osavõtutasu, samutitäita eraldi osavõtuankeet.

3.2 Noorteklassi sõitjatel peab lisaks igaks võistluseks olema täidetud ka vanema võiametliku hooldaja luba, mille blanketi leiab järgnevalt lingilt: http://autosport.ee/rallyreg/public/series_file/Vanema_luba.doc.

3.3. Stardimaksud

  • Eelregistreerimisel klassides NOORED, NAISED – 35 €
  • Klassides 2WD ESI, 2WD TAGA, SOJUZ-Klassic ja 4 WD– 45 €.
  • Kohapeal registreerumisega tasu klassides NOORED, NAISED – 45 €
  • Klassides 2WD ESI, 2WD TAGA, SOJUZ-Klassic ja 4 WD, 4WD Mini– 55 €.
  • Klassides RAHVAKROSS: eelregistreerimisel 45 €, kohapeal registreerudes 55 €.

Eelregistreerimine toimub: http://autosport.ee/rk

4. VÕISTLUSTE KÄIK

4.1. Klassid: 2WD noored, 2WD naised, 2WD esivedu, 2WD tagavedu, SOJUZKlassic, 4WD Mini, 4WD stardivad võistlustel eraldistardist. Läbitav ringide arv jasõitude arv avaldatakse konkreetse võistluse juhendiga.
Klassides 4WD Mini ja 4WD peetakse eraldi arvestust juhul, kui mõlemisklassis on startijaid vähemalt viis(kui on startijaid vähem kui viis peetakse ühistarvestust ja autasustatakse ka ühiseid võitjaid).

4.2. Klass RAHVAKROSS:

4.2.1. Rahvakrossi tehnilistele tingimustele vastavate autode võistlus korraldatakserallikrossi või autokrossi süsteemis.

4.2.2. Klasside võistlusdistantsi pikkus krossiklassis eelsõitudes 4 ja finaalis 6 ringi.Võistluspäeva hommikul võidakse distantse ja vistuskorraldust muuta korraldajatepoolt, võttes arvesse ilma, rajaolusid ja võistlejate hulka.

4.2.3 Võistlus koosneb kahest eelsõidus, kahest poolfinaalist ja finaalist.Eelsõiduvoorus sõidetakse 4 ringi, finaalsõitudes 6 ringi. Ühes eelsõidus stardib 3kuni 4 autot. Esimese eelsõiduvooru stardijärjekord loositakse. Teadetetahvlilavaldatakse ühes ühises reas eelsõiduvooru stardijärjekorra protokoll. Teise eelsõiduvooru stardijärjekord koostatakse eelmise vooru tulemuste põhjal pööratudjärjestuses – esmalt need, kes ei saanud tulemust ja seejärel aeglaseimast kiireimani. Kaksteist vähem punkte kogunud võistlejat pääsevad poolfinaalidesse.Kummastki poolfinaalist kolm esimest saavad edasi finaali. Poolfinaalidtoimuvad ainult siis, kui vähemalt kaheksa võistlejat on valmis osalema.Kui võistlejaei stardi omas sõidus, siis asendatakse ta võimalusel järgmise võistlejaga nimetatudprotokollis. Kui võistleja ei saa startida temale ettenähtud sõidus, siis peab ta sellestkoheselt informeerima eelstardikohtunikku.

4.2.4 Võistleja on kohustatud eelstarditsooni saabuma eelstardikohtuniku roheliselipuga antava märguande peale. Eelstart on võistlejale avatud 2 minutit pärastmärguannet.Starditsoonis on keelatud igasugune rehvipuhastuskiirendus.

4.2.5 Stardikorraldus: eelsõitudes 3 kuni 5 autot ühest reast, finaalsõitudes 6 autotpaigutusega 2-2-2 malekorras.Start grupistardina paigalt, töötava mootoriga ühest reast. Stardi märguandeks on punaste fooritulede sähvatus. Vajadusel start lipuga.

4.2.6 Valestardi korral eelsõidus ajaline karistus +20 sek. Poolfinaalides ja finaalisvalestardi korral start katkestatakse punase lipuga, võistlejad naasevad omastardipositsioonidele. Valestardi teinud võistlejale näitab stardikohtunik karistustahvlit(kahel korral jokker lapi läbimine) ja starti korratakse. Poolfinaalis ja finaalis onkaristuseks kohustus läbida jokker kahel korral.Starditsoonis on lubatud vahetada oma sõidutrajektoori vaid peatunud vi aeglaseltliikuvast autost möödumisel ja seda vaid nii, et see manöövri tõttu ei ole teisedkaasvõistlejad kohustatud pidurdama või oma starditrajektoori muutma.

4.2.7 Eelsõidus kiireima aja saavutanu saab 1 punkti, teine 2 punkti jne. Võrdne aegannab võrdselt punkte. Võistleja, kes ei lõpetanud eelsõitu, teenib punkte võrdselteelsõidus startinud autode arvuga. Diskvalifitseeritud võistlejad saavad 5 lisapunkti.Igas eelsõiduvoorus fikseeritakse võistlejate distantsi läbimise aeg 0,1 sekundilisetäpsusega.Finaalsõitudesse pääsevad sõitjad, kes on saanud tulemuse vähemalt ühesteelsõiduvoorust.

4.2.8 Finaalsõitude koosseisude määramine.
Võistleja, kes kahe parema eelsõiduvooru kokkuvõttes kogus kõige vähem punkte,valib stardikoha esireas esimesena. Võistleja, kes kogus suuruselt järgmisepunktisumma, stardib vabalt kohalt jne. Mitme võistleja võrdse punktisumma korraleelistatakse eelsõitudes paremat aega näidanud võistlejat. Punktide ja aegadevõrdsuse korral eelistatakse viimases toimunud eelsõiduvoorus parema tulemusesaanud võistlejat.

4.2.9 Kasutusel on „jokker lap“. Kõik võistlejad on kõikides eelvoorudes jafinaalsõitudes kohustatud läbima ühel korral lisatasku. Läbimata jätmise korral oneelsõitudes ajatrahv 120 s, poolfinalais ja finaalis oma karistuseks sõidu tühistamine.

4.2.10 Korraldajatel on õigus võistluste käiku ja läbiviimisesse viia sisse jooksvaltmuudatusi, tagades osalejate informeerituse.

4.3. Autol võib korraga näha olla ainult üks stardinumber.Vale stradinumbrikasutamisel antud sõiduvooru tulemust ei aksepteerita.

4.4. Karikasarja etappidel karistatakse võistlusmääruste rikkujaid võistluste juhiotsusega. Karistused sõltuvalt rikkumiste tõsidusest ning korduvusest (kohtunike töösegamine, ebasportlikud sõiduvõtted, ebasportlik käitumine jmt eest).Võistlustulemuste tühistamise otsuse teeb võistluste juht vastavalt võistlusteametnike ettekandele.

4.5. Korraldajal on rikkumiste puhul õigus määrata rahatrahve, kui see onvõistlusjuhendiga sätestatud.

Karistused

Rikkumine, Karistus (kuni)

1. Tehnilistele tingimustele mittevastavus Stardikeeld

2. Kehtiva sõitjalitsentsi puudumine Stardikeeld

4. Osalustasu maksmata Stardikeeld

5. FIA või juhendiga sätestatudohutusnõuete mittetäitmine Võistluste juhi otsus

6. Hilinemine stardijoonele, kui see tekitab viivituse võistluse käigus Sõiduvoorust eemaldamine

8. Rajatähiste nihutamine või väljaspoolrada sõitmine eesmärgiga parandada aega Sõiduvoorust eemaldamine

9. Valestart sõiduvoorus Karistus + 20 sek Valestart poolfinaalides ja finaalis Kohustus läbida jokker lapkahel korral

10. Joker Lap’i mitteläbimine sõiduvoorus 120-sekundiline karistusJoker Lap’i mitteläbimine finaalis Asjaomase finaali viimanekoht ja punkte selle sõidueest ei saa

11. Joker Lap’i läbimine mitmel korral sõiduvoorus 120-sekundiline karistus

12. Joker Lap’i läbimine mitmel korral finaalis Asjaomase finaali viimanekoht (enne mittestartijaid)

13. Lipusignaalide eiramine Võistluste juhi otsusKollase lipu eiramine Hoiatus koos +20 sekundilinekaristus kuni võistluselteemaldamiseni

14. Ohutusnõuete eiramine võistluse ajal Võistluste juhi otsus

15. Liigne kiirus boksialal Rahatrahv 50 EUR

16. Aluskatte puudumine boksialal võistlusautol Rahatrahv 50 EUR

5. OHUTUS

5.1. Autode ja sõitjate ohutus.

5.1.1 Igal võistlusautol peab olema vastupidavast ja vedelikke mitteläbilaskvastmaterjalist aluskate (PVC) suuruses vähemalt 3 x 4 m. Aluskatte kasutamine boksialaon kohustuslik. Katte mittekasutamisel rahatrahv vastavalt karistuse tabelis punktile 16.

5.1.2 Võistlusautodes ei tohi olla kinnitamata esemeid.

5.1.3 Treening- ja võistlussõitudes on kiivri kasutamine kohustuslik. Kiivril peabolema E-tähistus, DOT-markeering või FIA homologeering (võib olla aegunud). Sõiduriietus rahvakrossiklassides vastavalt rahvakrossiautode tehnilisteletingimustele. Klassides 2.1.1-2.1.7 peab sõiduriietus olema pikkade varrukatega jakäed kaitstud mittepõlevast materjalist kinnastega.

5.1.4 Treening- ja võistlussõitudes on võistlusautos viibijatel kinnitatud turvarihmadekasutamine kohustuslik.

5.1.4.1 Klassis RAHVAKROSS kohustuslik ohutusvarustus peab vastama Rahvakrossi tehnilistes tingimustes kinnitatutele.

5.1.5 Treening- ja võistlussõitudes võib autos viibida ainult juht va. klassis 2.1.1 ja2.1.2, kus kaassõitja peab omama juhtimisõigust ja talle kehtivad samad turvalisusnõuded, mis juhilegi.

5.1.6 Treening- ja võistlussõitudes võib autos viibida ainult juht. Klassis 2.1.1 ja 2.1.2 võib võistleja kõrval istuda juhendaja, kes ei tohi osaleda samal võistlusel võistlejana. Juhendaja peab omama juhtimisõigust ja talle kehtivad samad turvalisusnõuded, misjuhilegi. Juhendajal tuleb end mandaadis juhendajana vastava võistlejaosalusavaldusele kirja panna.

5.1.7 Tehnilise komisjoni otsusega võidakse starti mitte lubada autosid, mille tehnilineseisukord võib võistluse käigus sõitjale ja ümbritsevaile ohtlikuks muutuda ning misvõivad häirida võistluste kulgu.

6. TULEMUSED

6.1. Sõidetakse 3 vooru. Igas voorus fikseeritakse raja läbimise aeg 0,1 sekundilisetäpsusega ning kiireim omas arvestusklassis saab ühe punkti, teise aja saanud saab2 punkti jne. Tulemuse saamiseks peab võistleja läbima vähemalt kaks sõiduvooru.

6.2. Lõplik paremusjärjestus saadakse võistleja kahe parema vooru tulemuspunktidesummeerimisel. Võrdsete punktide korral saab määravaks parem tulemuskolmandas, siis teises ja siis esimeses voorus.

6.3. Karikasarja paremusjärjestuse määravad võistlejate poolt kogutudpunktisummad sarja etappidelt. Sari loetakse toimunuks kui toimus vähemalt 3 etappi. Arvesse lähevad kõik etapid.

6.4. Igal etapil antakse kuueteistkümnele esimesele võistlejale punkte tabeli 1 kohaselt.

6.5. Sarja etapp võistlusklassi arvestuses loetakse toimunuks, kui stardib vähemaltüks võistleja.

6.6. Karikasari arvestusklassis loetakse toimunuks, kui läbi sarja stardib kokkuvähemalt kolm võistlejat.

6.7. Kirjalikke esildisi sarja punktiarvestuse kohta võetakse korraldajate poolt vastu 3 tööpäeva jooksul pärast etapi toimumist. Protestiaeg etappidel on 15 minutit pärastesialgsete tulemuste avaldamist. Protesti kautsjon 300 eurot.

6.8. Korraldaja avaldab tulemused aadressil: www.autosport.ee/rk hiljemalt võistlusele järgneval esimesel tööpäeval.

SPRINT:Tabel 1.

Punktid vastavalt kohale:

Koht 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Punkte 20 17 15 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 

Punktisummade võrdsuse korral eelistatakse võistlejat, kellel on rohkem võite (teisi,kolmandaid jne kohti), nende võrdsuse korral määrab parem tulemus viimaseltetapilt.

6.9. RAHVAKROSS .Klassis rahvakross saab iga võistleja karikaarvestusse punkte vastavalt omas klassissaavutatud tulemustele etappidel. Ühe halvima etapi tulemus läheb mahaarvamisele.Mitteosalemist ei loeta tulemuseks. Tulemuse saamiseks tuleb võistlejal osaledavähemalt ühes eelsõidus.

6.9.1 Etappide punktid summeeritakse ja selgitatakse välja võitja.

6.9.2 Punkte antakse järgnevalt: I – 20; II – 17; III – 15; 4. – 13; 5. – 12; 6 – 11; 7 –10; 8 – 9; 9. – 8; 10 – 7; 11 – 6; 12 – … – 1.

6.9.3 Kui võistleja vahetab hooaja kestel võistlusklassi, siis punkte ümber ei tõsteta.

6.9.4 Punktisummade võrdsuse korral määrab lõpliku kohtade jagunemise paremtulemus viimaselt toimunud etapilt, kus mõlemad võistlejad osalesid, seejäreleelviimaselt jne.

6.9.5 Võistleja tulemuse tühistamisel võistlusel karikavõistluse punkte ei teenita.

7. AUTASUSTAMINE

7.1. Korraldaja autasustab etapi 3 paremat karikatega, samuti sarja 3 parematkarikatega.